Ministerstwo Skarbu Państwa Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.
Siedziba
Grzybów
Przedmiot działania
08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
Udział SP %
15
Informacje
Na dzień 2012.12.31
Suma bilansowa
379044452,89 zł
Kapitał własny
300425715,58 zł
Kapitał zakładowy
55000000 zł
Przychody ze sprzedaży
381332105,7 zł
Wyniki netto
86502412,62 zł
Zatrudnienie
782 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
23.03.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
F5 Konsulting Sp. z o. o., Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., Siedziba: Poznań, Warszawa
PKF Consult sp. z o. o. , PKF Grupa Konsultingowa sp. z o. o., Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
PKF Consult sp. z o. o. , PKF Grupa Konsultingowa sp. z o. o., Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2011.07.15
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne

Data odbioru analiz: 2012.01.04
Uwagi i informacje dodatkowe
Pierwsze postępowanie na wybór doradcy zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych w dniu 05.02.10r. Dnia 24.03.10 r. wszczęte zostało kolejne postępowanie dot. wyboru doradcy w trybie przetargu ograniczonego
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Grupa Azoty S.A.
Forma prawna
Spółka akcyjna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Tarnów
Przedmiot działania
Chemia
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Marta Kulik-Zawadzka
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry