Ministerstwo Skarbu Państwa

Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/nabor-do-rn/postepowanie-kwalifikac/wyniki-postepowania/4603,Warszawskie-Zaklady-Sprzetu-Ortopedycznego-SA-z-siedziba-w-Warszawie.html
Wygenerowano: Czwartek, 13 grudnia 2018, 22:18

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Opublikowane: 27.06.2008

W dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku zakończeniem postępowania konkursowego do składu Rady Nadzorczej tej Spółki powołano następujące osoby:

Minister Skarbu Państwa zadecydował, że drugim reprezentantem Skarbu Państwa zostanie pracownik Ministerstwa Zdrowia.

Ogłoszenie nr 142/2008/DNWiP3 z dn. 10.04.2008 r. - Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Lista kandydatów wyłonionych przez Komisję z dn. 06.05.2008 r.

Medatdane

Opublikowane przez: Dorota Taranowicz
Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III
Ostatnia zmiana: 27.06.2008
Rejestr zmian