Ministerstwo Skarbu Państwa Leszek Bosek został Prezesem Prokuratorii Generalnej - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Leszek Bosek został Prezesem Prokuratorii Generalnej

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz wręczył akt powołania na Prezesa Prokuratorii Generalnej prof. Leszkowi Boskowi.

  • Od lewej: Leszek Bosek, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa
    Od lewej: Leszek Bosek, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa
  • Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa wręcza nominację prof. Leszkowi Boskowi
    Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa wręcza nominację prof. Leszkowi Boskowi

Prezesa tej instytucji powołała premier Beata Szydło, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Leszek Bosek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 2015 r. pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Cywilnego). Jest radcą prawnym, pracował m.in. w Biurze Analiz Sejmowych i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Był również mediatorem i arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz radcą ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od 2008 r. wykładał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

- Program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości zakładał wzmocnienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Powołanie prezesa z tak bogatym doświadczeniem i dużymi kompetencjami to jedna z części, która poprawi skuteczność ochrony interesów Skarbu Państwa. To ważne, bo po zlikwidowaniu Ministerstwa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna otrzyma część jego dotychczasowych zadań. Ta instytucja będzie dalej wzmacniana osobowo, finansowo i organizacyjnie – powiedział Dawid Jackiewicz.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest instytucją prawniczą, której zadaniem jest zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami i trybunałami oraz ochrona interesu Skarbu Państwa w sądach powszechnych. Jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa.

Obecnie Prokuratoria Generalna prowadzi 7095 spraw sądowych. W samym zeszłym roku wpłynęło do niej 3642  spraw.

Medatdane

Opublikowane przez: Maciej Aksman
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 29.01.2016 01.02.2016 Bartłomiej Sawicki
do góry