Ministerstwo Skarbu Państwa Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z rządowym wsparciem - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z rządowym wsparciem

Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie (IPCZD) otrzyma 100 mln zł wsparcia niebędącego pomocą publiczną z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

  • Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa
    Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa
  • Od lewej: Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa i Małgorzata Syczewska, dyrektor IPCZD
    Od lewej: Dawid Jackiewicz, minister Skarbu Państwa i Małgorzata Syczewska, dyrektor IPCZD
  • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z rządowym wsparciem
    Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z rządowym wsparciem

Środki pieniężne zostaną przeznaczone przede wszystkim na restrukturyzację zadłużenia, którego skala mogłaby zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu Instytutu. Wsparcie będzie stanowiło również wkład w realizację projektów infrastrukturalnych w zakresie modernizacji pozwalających w przyszłości na  obniżenie kosztów jego działalności.

- Dzięki wsparciu Skarbu Państwa Instytut zrealizuje plan naprawczy, niezbędny do kontynuowania działalności medycznej. Zależało  nam, by umowę sfinalizować jeszcze w tym roku, by mali pacjenci i ich rodzice mieli pewność, że ważne i symboliczne miejsce na medycznej mapie kraju będzie dalej istniało - powiedział minister Jackiewicz.

Pomoc dla IPCZD jest elementem działań Ministra Skarbu Państwa w zakresie pomocy dla instytutów medycznych.  Instytut jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. IPCZD  realizuje świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży z zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji.

Działania naprawcze w Instytucie i ich efekty będą monitorowane przez Ministerstwo.

Podstawą do przyznanego wsparcia jest rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, które umożliwia instytutom medycznym ubieganie się o środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na realizację działań naprawczych, bez konieczności  zapewnienia wkładu własnego w finansowaniu planu naprawczego.

Medatdane

Opublikowane przez: Maciej Aksman
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 21.12.2015 21.12.2015 Maciej Aksman
do góry