Ministerstwo Skarbu Państwa Wielka Synteza Chemiczna fuzją dwóch równorzędnych podmiotów - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Wielka Synteza Chemiczna fuzją dwóch równorzędnych podmiotów

W wyniku odpowiedzi przez Kompanię Węglową na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (ZAP) ogłoszone przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT) udział Skarbu Państwa (Skarb Państwa i Kompania Węglowa S.A.) w ZAP obniżył się z 60,57% do 50,67%. Tym samym został spełniony pierwszy warunek służący konsolidacji spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej. Drugim krokiem będzie zbycie przez Skarb Państwa pozostałych akcji w ZAP w ofercie wymiany akcji zapowiedzianej przez ZAT.

Zachowanie własności znaczącego pakietu akcji w nowym połączonym podmiocie pozwoli Skarbowi Państwa na uczestniczenie w oczekiwanym wzroście wartości spółek, wynikającym z efektów planowanej konsolidacji. Przeprowadzana na równych zasadach da szansę obu spółkom na globalny rozwój i wzrost wartości dla akcjonariuszy.

"Skarb Państwa jako istotny akcjonariusz obu spółek i znaczący uczestnik procesu konsolidacji będzie nadzorował jej przebieg tak, aby była fuzją dwóch równorzędnych podmiotów, a nie przejęciem. Wezwanie należy traktować jako narzędzie służące połączeniu obu grup, a nie mandat do dominacji którejkolwiek ze spółek w nowo powstałym podmiocie." - powiedział Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa.

Intencją Skarbu Państwa jest, aby nowo powstały podmiot stał się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego. "Jego wielkość, spodziewana kapitalizacja rynkowa i płynność akcji daje podstawy by sądzić, że wejdzie w skład indeksu WIG20." - dodał minister Budzanowski.
 

Medatdane

Opublikowane przez: Renata Wielgos
Autor: Departament Rynków Kapitałowych
Ostatnia zmiana: 17.08.2012
do góry