Pomoc dla niepełnosprawnych
Giełda jest kobietą

Mapa inwestycji energetycznych

Spółki Skarbu Państwa realizują największe inwestycje energetyczne w Polsce. Na interaktywnej mapie znajdą Państwo lokalizacje kluczowych projektów: największe elektrownie, terminal LNG, naftoport, gazociągi, magazyny ropy i gazu oraz informacje o postępie prac.

Aktualności

  • MSP wspiera koncepcję wprowadzenia akcji Banku Pocztowego na GPW 24.04.2015 PKO BP
    - Z satysfakcją przyjmuję porozumienie wypracowane między PKO BP i Pocztą Polską w sprawie Banku Pocztowego. MSP wspiera koncepcję wprowadzenia akcji Banku Pocztowego na warszawską giełdę. Spółka zyska potrzebny do rozwoju kapitał, a także możliwość jego ewentualnego dalszego podwyższania, jeśli zajdzie taka potrzeba – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.
  • 25 lat przemian gospodarczych w Polsce 23.04.2015
    Wpływ prywatyzacji na polską gospodarkę w ciągu ostatnich 25 lat i nowe wyzwania stojące przed spółkami z udziałem Skarbu Państwa - to najważniejsze zagadnienia konferencji organizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Rzeszowie.
  • Innowacja rozwojem polskiej gospodarki 23.04.2015 O innowacyjności na GPW
    Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych na projekty innowacyjne podniesie konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Prywatyzacja

Nawigacja

Kalendarium

Profesjonalna Rada Nadzorcza

Zobacz również

Pracuj dla nas
Priorytety MSP
Program Inwestycje Polskie
Aktywa na sprzedaż - button
Akcjonariat obywatelski
Newsletter
Egzaminy na członków RN
Nabór do RN
Zamówienia publiczne
Oświadczenia o stanie majątkowym