Ministerstwo Skarbu Państwa Dostępność -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dostępność

Serwis został przygotowany w oparciu o standardy W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)
  • oraz Section 508

W marcu 2016 roku został przeprowadzony audyt dostępności strony przez konsorcjum: Utilitia oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Audyt potwierdził zgodność serwisu z wymaganiami WCAG na poziomie AA, z wyłączeniem następujących kryteriów:

1.4.3 Kontrast
1.4.5 Tekst w postaci grafiki
2.1.1 Klawiatura
2.4.6 Nagłówki i etykiety
2.4.7 Konsekwentna identyfikacja
4.1.2 Nazwa, rola, wartość 

Poprawa powyższych kryteriów realizowana będzie wraz z aktualizacją systemu Zarządzania Treścią CMS oraz w trakcie prac redakcyjnych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki (z zastrzeżeniem wyżej wymienionych kryteriów).

Kompatybilność

Serwis jest w rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS, NVDA, VoiceOver.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki)

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z póz. zm.) od dnia 1 stycznia 2016 r. w serwisach www.msp.gov.pl wszystkie dokumenty elektroniczne publikowane są w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Archiwalne dokumenty, z uwagi na ich ilość, udostępniane są na życzenie klienta. W tym celu prosimy wysłać wiadomość na adres redakcja@bip.msp.gov.pl, w treści wiadomości podając nazwę lub bezpośredni link do potrzebnego dokumentu. Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane w dostępnej formie na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Miejsca parkingowe

Na terenie dziedzińca Ministerstwa Skarbu Państwa /wjazd od ulicy Żurawiej/  wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Oznakowanie miejsca oraz jego przystosowanie dla potrzeb osoby niepełnosprawnej są zgodne  z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Ministerstwie Skarbu Państwa

Zapotrzebowanie należy zgłosić poprzez formularz.

do góry