Ministerstwo Skarbu Państwa Realizacja najważniejszych spraw bieżących w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów - Sprawy bieżące -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Sprawy bieżące

Realizacja najważniejszych spraw bieżących w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów

Oświadczenia po terminie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Nie złożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Osoba, która nie złożyła oświadczenia w terminie, nie jest umieszczana na liście uprawnionych i nie może skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Spółki informowane są o potrzebie powiadamiania uprawnionych o konieczności złożenia oświadczenia i konsekwencjach niedotrzymania terminów wynikających z ustawy

Termin realizacji prawa

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być realizowane jedynie w terminie określonym w art. 38 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, który stanowi, iż prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia jego powstania.

 

Wybrane spółki, w których realizowany jest proces nieodpłatnego udostępniania akcji osobom uprawnionym stan na dzień 30.09.2016 r.

L.p.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

Liczba uprawnionych

Termin udostępniania

Wartość akcji przeznaczonych do udostępniania

1.

Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec SA

Zębiec

1 631

10.05.2017r

3 000 000,-

2.

Elektromontaż-Poznań SA 

Poznań

1 017

20.03.2017r.

3 975 000,-

3.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego sp. z o.o. (prac+roln)

Trzemeszno

988

22.11.2016r.

2 880 000,-

4.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL WSM SA

Warszawa

893

10.05.2017r.

3 000 000,-

5.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

Grudziądz

844

09.12.2016r.

6 750 000,-

6.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Bydgoszcz

835

09.12.2016r.

8 700 000,-

7.

Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA  w likwidacji

Rzeszów

712

09.07.2016r.

609 000,-

8.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Warszawa

607

09.12.2016r.

8 100 000,-

9.

ROSOMAK S.A.

Siemianowice Śląskie

570

09.12.2016r.

120 000,-

10.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Łódź

555

09.12.2016r.

3 450 000,-

11.

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

Dęblin

504

09.12.2016r.

1 050 000,-

* pełna pula 15 % przeznaczona do udostępniania

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Leszek Podosek – Przygoda
Ostatnia zmiana: 02.05.2013 , 28.10.2016 Jacek Romanowicz
do góry