Ministerstwo Skarbu Państwa Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych "CeMat '70" S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych "CeMat '70" S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
13.02.2012
Przeniesienie prawa własności
13.02.2012
Nazwa podmiotu
Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych "CeMat '70" S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
2611
Nazwa nabywcy
„Cemat-Silicon” S.A
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
24,74%
Wartość transakcji
6 809 865,75 zł
Tryb zbycia
aukcja ogłoszona publicznie
do góry