Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Iwonicz S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
19.02.2016
Przeniesienie prawa własności
19.02.2016
Nazwa podmiotu
Uzdrowisko Iwonicz S.A.
Siedziba
Iwonicz-Zdrój
Województwo
podkarpackie
EKD/PKD
8610
Nazwa nabywcy
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,01%
Wartość transakcji
3 139,95 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry