Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
15.09.2011
Przeniesienie prawa własności
15.09.2011
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A.
Siedziba
Bartoszyce
Województwo
warmińsko - mazurskie
EKD/PKD
4939
Nazwa nabywcy
Mobilis Sp. z o.o.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
85,00%
Wartość transakcji
3 001 350,00 zł
Tryb zbycia
negocjacje ogłoszone publicznie
do góry