Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
30.08.2016
Przeniesienie prawa własności
30.08.2016
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A.
Siedziba
Stoisław
Województwo
zachodniopomorskie
EKD/PKD
1061
Nazwa nabywcy
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,62%
Wartość transakcji
396 810,72
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry