Ministerstwo Skarbu Państwa Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
29.07.2016
Przeniesienie prawa własności
29.07.2016
Nazwa podmiotu
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
4110
Nazwa nabywcy
Petro Development Sp. z o.o.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,30%
Wartość transakcji
9 282,81 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry