Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
10.02.2004
Przeniesienie prawa własności
10.02.2004
Nazwa podmiotu
Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
3120
Nazwa nabywcy
"Elektrim" S.A. w Warszawie
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
4,54%
Wartość transakcji
500 000,00 zł
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry