Ministerstwo Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
29.04.2010
Przeniesienie prawa własności
29.04.2010
Nazwa podmiotu
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Siedziba
Jaworzno
Województwo
śląskie
EKD/PKD
7022
Nazwa nabywcy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
19,13%
Wartość transakcji
110 000,000 (wartość nominalna)
Tryb zbycia
wniesienie
do góry