Ministerstwo Skarbu Państwa "Agencja Rynku Energii" S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

"Agencja Rynku Energii" S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
31.03.2010
Przeniesienie prawa własności
08.04.2010
Nazwa podmiotu
Agencja Rynku Energii" S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
7310
Nazwa nabywcy
Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
10,10%
Wartość transakcji
510 004,90 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
do góry