Ministerstwo Skarbu Państwa Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
06.10.2010
Przeniesienie prawa własności
06.10.2010
Nazwa podmiotu
Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A.
Siedziba
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
EKD/PKD
3614
Nazwa nabywcy
Zyprych Sp. z o.o.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
3,76%
Wartość transakcji
4 012,78 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
do góry