Ministerstwo Skarbu Państwa Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
08.06.2010
Przeniesienie prawa własności
08.06.2010
Nazwa podmiotu
Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Siedziba
Radom
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
4520
Nazwa nabywcy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
100,00%
Wartość transakcji
3 651 300 (wartość nominalna)
Tryb zbycia
wniesienie
do góry