Ministerstwo Skarbu Państwa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
18.09.1997
Przeniesienie prawa własności
18.09.1997
Nazwa podmiotu
Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Siedziba
Olsztyn
Województwo
warmińsko - mazurskie
EKD/PKD
1430
Nazwa nabywcy
"Bosta-Beton" i "Lohja Rudus Oy AB (konsorc. polsko-fińskie)
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
75,00%
Wartość transakcji
26 200 000,00 zł
Tryb zbycia
przetarg publiczny
do góry