Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych MEGADEX S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych MEGADEX S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
13.05.1997
Przeniesienie prawa własności
13.05.1997
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Realizacji Obiektów Energetycznych i Przemysłowych MEGADEX S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
4525
Nazwa nabywcy
"Elektrim" S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
75,00%
Wartość transakcji
16 250 000,00 zł
Tryb zbycia
przetarg publiczny
do góry