Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Wysowa S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Uzdrowisko Wysowa S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
28.12.2015
Przeniesienie prawa własności
28.12.2015
Nazwa podmiotu
Uzdrowisko Wysowa S.A.
Siedziba
Wysowa-Zdrój
Województwo
małopolskie
EKD/PKD
1107
Nazwa nabywcy
"PROMET" Spółka jawna W. Kubiak, "TUR-TRANS-GAPSA" Spółka jawna
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,12%
Wartość transakcji
17 289,84 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry