Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR-FABLOK" S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR-FABLOK" S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
17.12.2004
Przeniesienie prawa własności
06.03.2008
Nazwa podmiotu
Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "BUMAR-FABLOK" S.A.
Siedziba
Chrzanów
Województwo
małopolskie
EKD/PKD
3520
Nazwa nabywcy
"Fablok" - Pracownicza Spólka Akcyjna
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
25,01%
Wartość transakcji
4 995 782 zł
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry