Ministerstwo Skarbu Państwa Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
29.06.2001
Przeniesienie prawa własności
29.06.2001
Nazwa podmiotu
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o.
Siedziba
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
EKD/PKD
1450
Nazwa nabywcy
"EUROMARKET" Sp. z o.o. w Krakowie
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
85,00%
Wartość transakcji
15 000 000,00 zł
Tryb zbycia
zaproszenie do rokowań
do góry