Ministerstwo Skarbu Państwa Telekomunikacja Polska S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Telekomunikacja Polska S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
10.11.2003
Przeniesienie prawa własności
10.11.2003
Nazwa podmiotu
Telekomunikacja Polska S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
6420
Nazwa nabywcy
Inwestorzy instytucjonalni
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
8,66%
Wartość transakcji
1 018 775 500 zł + 152 846 452,74 USD
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry