Ministerstwo Skarbu Państwa Akwawit - Polmos S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Akwawit - Polmos S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
16.08.2012
Przeniesienie prawa własności
16.08.2012
Nazwa podmiotu
Akwawit - Polmos S.A.
Siedziba
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
EKD/PKD
4634
Nazwa nabywcy
PHZ "Bartimpex" S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,02%
Wartość transakcji
10 949,72 zł
Tryb zbycia
przymusowy wykup akcji
do góry