Ministerstwo Skarbu Państwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
20.06.2008
Przeniesienie prawa własności
11.09.2008
Nazwa podmiotu
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Siedziba
Warszawa
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
6512
Nazwa nabywcy
podmiot grupowy
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,25%
Wartość transakcji
0,00 zł
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry