Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
08.12.2004
Przeniesienie prawa własności
08.12.2004
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Siedziba
Mielec
Województwo
podkarpackie
EKD/PKD
4523
Nazwa nabywcy
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. w Tarnowie
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
10,329%
Wartość transakcji
445 306,68 zł
Tryb zbycia
realizacja zapisów umowy
do góry