Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
01.07.2010
Przeniesienie prawa własności
01.07.2010
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
Siedziba
Turek
Województwo
wielkopolskie
EKD/PKD
4931
Nazwa nabywcy
nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Turek
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
100,00%
Wartość transakcji
2 800 000,00 (wartość nominalna)
Tryb zbycia
nieodpłatne zbycie akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
do góry