Ministerstwo Skarbu Państwa ADEXTRA S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

ADEXTRA S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
08.06.2010
Przeniesienie prawa własności
08.06.2010
Nazwa podmiotu
ADEXTRA S.A.
Siedziba
Piaseczno
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
6820
Nazwa nabywcy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
85,00%
Wartość transakcji
12 750 000,00 (wartość nominalna)
Tryb zbycia
wniesienie
do góry