Ministerstwo Skarbu Państwa SMARTBUD Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

SMARTBUD Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
10.11.2015
Przeniesienie prawa własności
10.11.2015
Nazwa podmiotu
SMARTBUD Sp. z o.o.
Siedziba
Białystok
Województwo
podlaskie
EKD/PKD
0142
Nazwa nabywcy
Sylwia Maciejek
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,20%
Wartość transakcji
2 736,72 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
do góry