Ministerstwo Skarbu Państwa Komentarz Ministra Skarbu Państwa do decyzji WZA PKO BP - Wiadomości gospodarcze -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wiadomości gospodarcze

Komentarz Ministra Skarbu Państwa do decyzji WZA PKO BP

Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, przyjmuję z zadowoleniem.

Zmiany w statucie PKO BP mają na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którą rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarządu. Dotychczas statut PKO BP był wyjątkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Poprawiony statut spółki zapewnia stabilność i ciągłość działania organów korporacyjnych w długim okresie.

Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarządu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnątrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza – w oparciu o doświadczenia z ubiegłych tygodni – będzie wykazywać się ponadstandardową wrażliwością na kwestie związane z komunikacją z rynkiem i klientami.

Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraźnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właścicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właścicieli.

Dawid Jackiewicz

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor:
Ostatnia zmiana: 25.02.2016 26.02.2016 Piotr Krupa
do góry