Ministerstwo Skarbu Państwa Rekordowa grupa firm zapowiada podwyżki wynagrodzeń - Wiadomości gospodarcze -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wiadomości gospodarcze

Rekordowa grupa firm zapowiada podwyżki wynagrodzeń

Rośnie odsetek firm planujących w ciągu najbliższych sześciu miesięcy podwyżki wynagrodzeń. Obecnie wynosi on 35 proc., wobec 25 proc. przed rokiem - wynika z opublikowanego badania firmy Randstad i TNS Polska. Badanie przeprowadzono na przełomie października i listopada, a wyniki ogłoszono w grudniu.

„Rekordowa grupa, bo aż 35 proc. przedsiębiorstw chce w najbliższym półroczu podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników (...) Jest to o 10 pkt. proc. więcej niż przed rokiem, co oznacza jednocześnie najwyższy poziom deklaracji w tym obszarze w prawie siedmioletniej historii badania” - napisano w raporcie.

Najwięcej deklaracji dotyczących wzrostu wynagrodzeń (aż 40 proc.) dotyczyło sektora przemysłowego, podobnie dużo charakteryzowało sektor logistyczny (38 proc.), handel i naprawy (35 proc.) oraz pośrednictwo finansowe (34 proc.).

„Tworzenie nowych etatów na przełomie roku planuje 31 proc. firm, co oznacza spadek o 2 pkt. proc. wobec poprzedniego kwartału. Jest to jednak o 5 pkt. proc. więcej niż przed rokiem i o 12 pkt. proc. więcej niż w 2013 r.: - dodano.

Będą nie tylko podwyżki, ale i wzrost zatrudnienia

Z badania wynika też, że 68 proc. firm dobrze ocenia swoją kondycję, stąd część z nich mówi o konieczności zwiększenia zatrudnienia.

Jak tłumaczy dyrektor Instytutu Badawczego Randstad Katarzyna Gurszyńska, znaczenia nie ma wielkość miejscowości i region, w którym znajdowała się firma - wzrostu zatrudnienia można spodziewać się niemal wszędzie. „W tej chwili pracodawcy dostrzegają, ze jest presja płacowa” - dodaje.

Pracodawcy zapowiadali podwyżki dla niemal całych zespołów, jednak w większości przypadków wzrost wynagrodzeń przyjmie wartości minimalne - do 6,99 proc. pensji. 14 proc. firm zamierza dać podwyżki powyżej 7 proc.

Nadal w dużej mierze podwyżki przyznawane są w sposób elastyczny, np. w zależności od indywidualnych osiągnięć pracowników. Ale część pracodawców decyduje się na nie w określonych okresach roku np. co kwartał albo na koniec roku, czy też w momencie wzmożonej presji płacowej ze strony pracowników.

Ponad jedna trzecia przedstawicieli firm zadeklarowała wzrost poziomu płac w najbliższej przyszłości takie plany ma aż 42 proc. największych firm (zatrudniających przynajmniej 250 pracowników). Ponad połowa przedsiębiorców deklaruje, że płace w ich firmach pozostaną na tym samym poziomie. Znacznie częściej tak planują przedstawiciele firm zatrudniających od 10 do 49 osób (60 proc.). Tylko 1 proc. firm twierdzi, że płace w ich firmach spadną.

Żródło: Randstad

„Dobrze być pracownikiem w najbliższym okresie, bo ponad jedna trzecia pracodawców chce podwyższać wynagrodzenia” - komentuje wyniki sondażu prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

Zwraca on uwagę na charakteryzujący wyniki sondażu optymizm: „Pamiętajmy, że w chwili prowadzenia tego badania było dużo znaków zapytania i trochę niepewności na temat nowej polityki gospodarczej i warunków wewnętrznych”.

Zauważył, że przedsiębiorcy dobrze oceniali swoje firmy, nieco gorzej gospodarkę w skali makro.

„Cieszy tak optymistyczny rezultat badania. To znaczy, że rzeczywiście są plany rozwojowe, firmy są w dobrej kondycji i że czują zarówno potrzebę zatrudniania, jak i docenienia pracowników poprzez podwyżki wynagrodzeń” - mówi Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych w Randstad.

Optymistyczny również raport KPMG

Równie optymistyczne wnioski płyną z raportu KPMG pt. „Pulse of Economy 2015”. Wynika z niego, że średnie i duże firmy w Polsce, przewidują wzrost przychodów i zatrudnienia. Pomimo tego, że jedynie 24 proc. polskich firm spodziewa się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku, to 40 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost zatrudnienia, a 45 proc. wzrost płac.

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 731 średnich i dużych firm w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku spodziewa się w regionie średnio 51 proc. podmiotów.

Wśród polskich respondentów odsetek odpowiedzi pozytywnych był najniższy – 24 proc. firm oczekuje poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, a kolejne 54 proc. spodziewa się stabilizacji.

Podobne wyniki otrzymano w Estonii (29 proc. odpowiedzi pozytywnych i 51 proc. neutralnych). W obu tych krajach otrzymano drugi najwyższy odsetek firm negatywnie prognozujących swoją sytuację ekonomiczną w 2016 roku (21 proc. w Estonii i 23 proc. w Polsce). Najwięcej odpowiedzi negatywnych, otrzymano w Bośni i Hercegowinie (32 proc.).

„Polscy przedsiębiorcy działają w warunkach stałego wzrostu gospodarczego już od ponad 10 lat. Nic dziwnego, że nie są tak dużymi optymistami, jak firmy w innych krajach regionu, które miały do czynienia z prawdziwym kryzysem” – komentuje Leszek Wroński, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska w czołówce chcących zatrudniać w regionie

Wzrost zatrudnienia w 2016 roku planuje najwięcej firm w Rumunii (42 proc.), w Polsce (40 proc.) oraz na Węgrzech (39 proc.). Najmniej firm planuje zatrudnianie nowych pracowników na Litwie i Łotwie (po 21 proc.). Tam również najwyższy odsetek badanych firm planuje redukcję zatrudnienia (odpowiednio 18 proc. firm na Litwie i 19 proc. na Łotwie). Zdecydowana większość firm planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie zbliżonym do obecnego. W Polsce odsetek ten wynosi 49 proc.

„Paradoksalnie polskie przedsiębiorstwa dokonały radykalnej restrukturyzacji zatrudnienia w latach 2009-2010 obawiając się kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Dlatego te firmy, które bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość są świadome, że ich dalszy rozwój może wymagać wzrostu zatrudnienia. To dobra wiadomość dla młodych osób, którym w ostatnich latach trudno było znaleźć miejsce pracy” – mówi Wroński.

Według KPMG blisko połowa firm w Polsce przewiduje podwyżki

Trzy na cztery firmy w Czechach i w Estonii planują w 2016 roku podwyżki dla pracowników. Bardzo wysoki wynik w badaniu (69 proc.) uzyskała również Litwa. Polska z wynikiem 45 proc. uplasowała się w grupie krajów z najmniejszym odsetkiem przedsiębiorstw przewidujących wzrost płac zaraz za Łotwą (39 proc.), Węgrami (39 proc.) oraz Bośnią i Hercegowiną (42 proc.). Odsetek firm planujących obniżanie płac w 2016 roku był w przebadanej grupie znikomy.

Według Wrońskiego to stabilność polskiego otoczenia gospodarczego na przestrzeni ostatnich lat jest czynnikiem, który skłania przedsiębiorców do kontynuacji obecnej polityki płacowej.

Źródło - redakcja ekonomiczna PAP

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor:
Ostatnia zmiana: 31.12.2015
do góry