Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie - Wiadomości gospodarcze -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wiadomości gospodarcze

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły w 2014 roku o 17,3 proc. do 114,4 mld zł. Wzrost ten był zdecydowanie wyższy niż w przypadku firm z branży działających w Europie.

Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymywania się trendu o silnej dynamice, która z roku na rok powiększa się. Rok wcześniej polski rynek faktoringu wzrósł o 15,5 proc.

Z danych opublikowanych przez Factors Chain International, międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o 9,8 proc. Tym samym Europa okazała się być największym rynkiem faktoringu na świecie o wartości blisko 1487 mld euro.

Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Firmy świadczące usługi faktoringowe dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Firmy mogą uzyskać do 90 proc. wartości wystawionych faktur, a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Ogromnym plusem dla firm korzystających z faktoringu jest to, ze uzyskuje ona natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, czy minimalizować ryzyko ściągnięcia należności.

Blisko 9,5 proc. polskich przedsiębiorców sięga po faktoring

Z badania przeprowadzonego przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring jako zewnętrze źródło finansowania inwestycji. Z raportu EFL przeprowadzonego w roku 2011 o małych i średnich przedsiębiorstwach wynikało, że dla 46 proc. z nich kredyt bankowy był głównym źródłem finansowania bieżącej działalności, co trzecie przedsiębiorstwo miało podpisaną umowę leasingu, a faktoring wykorzystywało 4 procent badanych.

Tymczasem z najnowszego, bo tegorocznego badania EFL, wynika, że korzystanie z faktoringu deklaruje 9,3 proc. polskich małych i średnich firm. Ponad dwa razy więcej niż miało to miejsce przed czterema laty.

Grafika przedstawia obroty największych polskich firm faktoringowych. Na czele znajduje się firma ING CF z ubiegłorocznymi obrotami w wysokości 16,9 mld zł. Kolejny jest Raiffeisen Polbank z 16,5 mld zł obrotu. Podium zamyka BZ WBK Faktor z obrotami rzędu 14,4 mld zł. Na dziewiątym miejscu jest PKO BP Faktoring. Firma ta jest ostatnią w rankingu, której obroty przekraczają 3 mld zł rocznie. Pozostałych firm jest trzynaście i przypadało na nie w ubiegłym roku 16,8 mld zł obrotu.

Źródło: Polski Związek Faktorów

„Faktoring, zyskuje na znaczeniu i powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych – mówi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit  Agricole Commercial Finance Polska, która działa w ramach grupy EFL.

Według Atanasowa faktoring jest doskonałym narzędziem dla firm, które muszą funkcjonować w zmieniającej się i niepewnej sytuacji rynkowej.

„Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się do tej usługi, niemniej jeszcze nieco brakuje do osiągnięcia europejskiego poziomu zainteresowania ofertą firm faktoringowych” – uważa Atanasow.

Spośród usług finansowych faktoring rozwija się najszybciej

Ubiegłoroczne obroty osiągnięte przez 22 firmy zrzeszone w PZF, oznaczają że silny, wzrostowy trend odnotowany w okresie od 2009 do 2013 roku jest utrzymany, a faktoring jest nadal najszybciej rozwijającą się branżą sektora usług finansowych w Polsce.

PZF tłumaczy, że kolejny rekordowy rok w faktoringu nie powinien zaskakiwać. W sytuacji zmiennej i skomplikowanej sytuacji gospodarczej, przy niskim popycie wewnętrznym, wahaniach kursów walut i zachwianiu gospodarek w krajach, które najwięcej kupują w Polsce, faktoring utrzymuje status usługi o ugruntowanej pozycji.

„Rok 2014 był dobrym rokiem dla branży w Polsce a utrzymujące się zainteresowanie faktoringiem jest zjawiskiem naturalnym. Firmy coraz chętniej i coraz liczniej wybierają tę usługę finansową. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie wielu problemów wynikających z obrotów handlowych realizowanych na warunkach odroczonego terminu zapłaty” - mówił na początku tego roku  Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

W roku 2014 ponad tysiąc nowych klientów faktoringu w Polsce

Polski faktoring szybko rośnie, gdyż udostępnia sprzedającym pozakredytowe środki finansowe i równocześnie daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem złych długów. Dlatego też przybywa klientów chcących skorzystać z tego rozwiązania. W samym tylko 2014 przybyło ich ponad tysiąc.

Według danych PZF w 2014 roku faktorzy sfinansowali 5,47 milionów faktur. Z faktoringu korzystało 6.305 klientów, a w obsługiwanych umowach było 127.196 dłużników.

Największe udziały w polskim rynku faktoringu miały takie spółki jak ING Commercial Finance (15 proc.), Raiffeisen Polbank (14 proc.) oraz BZ WBK Faktor (13 proc). Kolejne dwie spółki z udziałem w rynku przekraczającym ponad 10 proc. to  Pekao Faktoring (11 proc.) i Bank Millennium ( również 11 proc.).

W opinii Erika Timmermansa, sekretarza generalnego International Factors Group, polskie środowisko faktoringowe jest najlepiej zorganizowane i najbardziej aktywne w Europie.

Najbardziej popularne formy usług faktoringowych w Polsce w 2014 roku to faktoring krajowy niepełny. Na ten dział przypadła wartość obrotów w wysokości 47,6 mld zł.

Z kolei na faktoring krajowy pełny przypadła wartość obrotów przekraczająca 42,5 mld złotych. Faktoring eksportowy „wypracował” wartość obrotów rzędu 22,7 mld zł, a faktoring importowy – 1,6 mld zł. Poza faktoringiem importowym, każda z wybieranych form usługi osiągnęła większy wolumen obrotów niż w roku poprzednim.

Źródło - redakcja ekonomiczna PAP

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 29.05.2015
do góry