Ministerstwo Skarbu Państwa Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Białymstoku Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
BRAK
Kapitał zakładowy
BRAK
Stan prawno-organizacyjny
BRAK

Podstawowym przedmiotem działalności BPIE jest świadczenie usług w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz montażu elektrycznych urządzeń zasilających i rozdzielczych na potrzeby budownictwa drogowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej. Usługi te obejmują w szczególności prace elektryczne: instalacje wewnętrzne siły, oświetlenia, sterowania, sygnalizacji i automatyki w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego; instalacje oświetlenia zewnętrznego dróg, parków, ogrodów i budynków; instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe; uliczne sygnalizacje świetlne; linie kablowe średnich i niskich napięć; stacje transformatorowe dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłowej; montaż rozdzielnic dla instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej; dostawa i montaż agregatów prądotwórczych i zasilaczy bezprzerwowych; przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej, pomiary instalacji elektrycznej. Spółka obejmuje swoją działalnością aglomerację Białegostoku i województwo podlaskie. Głównymi odbiorcami robót elektrycznych wykonywanych przez BPIE są jednostki samorządu terytorialnego woj. podlaskiego, firmy budowlane i drogowe oraz odbiorcy indywidualni.
BPIE jest jedną z najstarszych firm w regionie o profilu elektrycznym. Obecnie w Białymstoku i województwie funkcjonuje ok. 20 podmiotów o podobnym profilu i wielkości zatrudnienia. Do głównych założeń strategicznych Spółki należą m.in.: optymalizacja wykorzystania majątku Spółki oraz istniejących zasobów kadrowych, a także dywersyfikacja portfela zamówień poprzez rozszerzanie działalności w zakresie kompleksowych usług remontowych z wiodącym profilem wykonawstwa instalacji elektrycznych.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Białystok
Województwo
podlaskie
Email
-
Telefon
0856753050

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry