Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
do prywatyzacji
Zatrudnienie
13 - 2016 kw. 3
Kapitał zakładowy
1201000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym w segmencie mebli szkolnych i biurowych. CEZAS realizuje tradycyjną strategię sprzedaży, która polega na nawiązywaniu i utrwalaniu bezpośrednich kontaktów z docelowymi klientami firmy w regionie, tj. szkołami i placówkami oświatowymi oraz na intensywnym uczestnictwie w przetargach publicznych na terenie całego kraju.
Główni klienci Spółki to instytucje oświatowe, a także urzędy administracji publicznej, szpitale, domy pomocy społecznej oraz jednostki policji i wojska. CEZAS posiada wyodrębniony dział handlu, w ramach którego funkcjonują trzy odrębne magazyny: druków, mebli oraz magazyn przetargowy. Spółka dąży do zachowania dotychczasowej pozycji na swoim tradycyjnym rynku zbytu, tj. w woj. podlaskim.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
7306.88 10468.30 11272.86
EBITDA
265.05 184.44 391.49
Wynik netto
175.75 60.17 248.03

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Białystok
Województwo
podlaskie
Email
cezas@cezas.pl
Telefon
0856512947

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry