Ministerstwo Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Brak decyzji
Zatrudnienie
14 - 2016 kw. 3
Kapitał zakładowy
3553500
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Wiodącą działalnością spółki jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Agencja Rozwoju Regionalnego SA jako wyspecjalizowana instytucja, pracująca w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP i Krajowej Sieci Innowacji, działa na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług:
- doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym,
- szkoleniowych,
- w zakresie wsparcia finansowego,
- informacyjnych.
Klientami Spółki są:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- osoby fizyczne, zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej,
- jednostki samorządu terytorialnego.
Zwiększa się krąg małych i średnich firm zainteresowanych bezpośrednią współpracą z Agencją, szczególnie w zakresie korzystania z usług doradczo-szkoleniowych dotyczących pozyskiwania nowych źródeł wsparcia finansowego, w tym ze środków publicznych w ramach polityki Rządu wobec MSP i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z władzami samorządowymi w zakresie opracowania i wdrażania programów mających na celu rozwój regionalny i lokalny.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
4689.60 4365.91 4274.67
EBITDA
830.53 610.72 1121.45
Wynik netto
184.95 197.50 358.59

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Email
biuro@arrsa.pl
Telefon
0338169162

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry