Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
do prywatyzacji
Zatrudnienie
160 - 2016 kw. 3
Kapitał zakładowy
9100000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. należy do grupy średnich przedsiębiorstw drogowych. Główna działalność Spółki koncentruje się na budowie i remontach dróg. Spółka realizuje roboty drogowe na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Część robót drogowych Spółka zleca podwykonawcom. Główna siedziba oraz baza sprzętowo - transportowa znajduje się w Dębicy przy ul. Drogowców, ponadto Spółka posiada nowoczesną Wytwórnię Mas Bitumicznych w miejscowości Kozodrza w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim - INTRAME o wydajności 200 ton/h. Spółka posiada odpowiednią infrastrukturę niezbędną do prawidłowego prowadzenia swojej działalności. Na infrastrukturę tą składają się takie urządzenia jak: zasieki bitumu, przenośniki, kruszarki, zbiorniki na materiały sypkie, dozatory komponentów, wagi. Pozostałą część majątku stanowią środki trwałe przeznaczone do prac pomocniczych w postaci różnego rodzaju stóp wibracyjnych, zagęszczaczy gruntu, zamiatarek, piaskarek i piaskarko-solarek, przecinarek do asfaltu oraz sprzętu laboratoryjnego. Spółka posiada również sprzęt produkcyjny, który służy do budowy dróg, tj.: rozkładarki do asfaltu, walce, ładowarki oraz środki transportu (samochody osobowe, dostawcze, przyczepy, naczepy).
Firma działa na rynku zamówień publicznych. Uczestniczy głównie w przetargach na budowę ogłaszanych przez administrację drogową różnych szczebli: od zarządy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej celem jest udział w jak największej liczbie przetargów. Głównymi odbiorcami świadczonych usług są: jednostki budżetowe, gminy i powiaty. Cena za sprzedawane usługi uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku, a także ilości ogłoszonych przetargów oraz budżetów inwestorów.
Atuty:
wieloletnie doświadczenie na rynku
bogate zaplecze techniczne
doświadczona kadra
perspektywiczny profil działalności ze względu na potrzeby w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury drogowej

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
45441.20 49987.62 68507.77
EBITDA
1509.47 753.98 1946.79
Wynik netto
-945.12 -539.24 545.86

Zdjęcia

  • Zdjęcie nr. 1
  • Zdjęcie nr. 2
  • Zdjęcie nr. 3

Kontakt

Miasto
Dębica
Województwo
podkarpackie
Strona www
Email
sekretariat@pdmdebica.pl
Telefon
0146809400

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry