Ministerstwo Skarbu Państwa Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
BRAK
Kapitał zakładowy
BRAK
Stan prawno-organizacyjny
BRAK

Ośrodek Szkolenia jest właścicielem budynku położonego w północno-wschodniej części Olsztyna, na terenie zabudowy przemysłowo-składowej. Działalność Spółki ogranicza się do wynajmu należącej do niej nieruchomości, tj. budynku oraz gruntu, na którym jest on usytuowany. Jedynym wynajmującym jest Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie (drugi obok Skarbu Państwa udziałowiec Spółki). Budynek w całości wykorzystywany jest do celów szkoleniowych. Zdobywają w nim wiedzę osoby bezrobotne (w tym mieszkańcy terenów wiejskich), młodzież oraz pracownicy zakładów pracy (w ramach podnoszenia kwalifikacji). Dzierżawca zainstalował w nim własne maszyny oraz urządzenia do prowadzenia szkoleń w zawodach spawalniczym, stolarskim i ślusarskim.
Działalność Spółki opiera się na małej przedsiębiorczości (zakłady mechaniki, zakłady gastronomiczno-hotelarskie, zakłady produkujące wyroby z drewna). Pracodawcy i pracownicy tych firm zainteresowani są podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych. Spółka – poprzez wynajem swojego majątku w celach szkoleniowych – uczestniczy w zaspokajaniu tych potrzeb, w związku z czym jej działalność na lokalnym rynku nie jest zagrożona. Większość szkoleń finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Strona www
Email
biuro@izbarzem.olsztyn.pl
Telefon
0-89 527 45 55

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry