Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FERMA-POL Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
w trakcie prywatyzacji
Zatrudnienie
BRAK
Kapitał zakładowy
BRAK
Stan prawno-organizacyjny
BRAK

Działalność przedsiębiorstwa od ponad 42 lat obejmuje chów i hodowlę przemysłową trzody chlewnej, sprzedaż hurtową żywych świń oraz ubój i sprzedaż półtusz wieprzowych. Spółka zajmuje się również uprawą zbóż i rzepaku oraz produkcją pasz trzodowych na potrzeby własne. Przedsiębiorstwo dostarcza trzodę chlewną głównie do średnich i dużych zakładów przetwórstwa mięsnego, prowadzących działalność na terenie całego kraju. Wyprodukowany żywiec w 90% jest sprzedawany zakładom przetwórstwa mięsnego, a w 10% przetwarzany we własnej ubojni.
Spółka rocznie sprzedaje ponad 35 tys. sztuk trzody chlewnej, głównie tuczniki i produkuje ok. 10 tys. ton mieszanek paszowych. Zboże i rzepak uprawiany jest na 732 ha gruntów ornych w Zakładzie Rolnym w Biskupicach. Spółka surowo przestrzega norm sanitarnych i jest bezpośrednio nadzorowana przez własne i zewnętrzne służby weterynaryjne. Jest również bazą techniczną dla przeprowadzania badań, pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Instytutu Weterynarii w Puławach, w zakresie produkcji zwierzęcej i pasz oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego
Atuty:
- doświadczona i wysoko wykwalifikowana załoga
- wysoka jakość produkcji
- możliwość kompleksowego zabezpieczenia produkcji we własnym zakresie
- ciągłość produkcji - zbytu

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
21414.11 20242.60 18108.42
EBITDA
1040.76 887.61 -600.94
Wynik netto
58.28 5.89 -1485.25

Zdjęcia

  • Zdjęcie nr. 1
  • Zdjęcie nr. 2
  • Zdjęcie nr. 3

Kontakt

Miasto
Zalesie
Województwo
opolskie
Email
fermapol1@pro.onet.pl
Telefon
0774194361

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry