Ministerstwo Skarbu Państwa Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
BRAK
Kapitał zakładowy
BRAK
Stan prawno-organizacyjny
BRAK

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, kwaterowania i żywienia uchodźców oraz organizacja i prowadzenie działalności sanatoryjnej oraz profilaktyczno-leczniczej. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi w zakresie stacjonarnego i ambulatoryjnego lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji medycznej, organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wynajmu pomieszczeń i prowadzenia obiektów turystycznych (zajazdów). Spółka współpracuje głównie z instytucjami, które kierują klientów indywidualnych do sanatorium i bazy noclegowo-żywieniowej (ZUS, NFZ, Urząd do spraw Cudzoziemców). Spółka działa głównie na rynku lokalnym województwa podlaskiego. Na terenie Białegostoku Spółka jest właścicielem dwóch zajazdów i dwóch budynków usługowych. Spółka posiada również zajazd w Łomży oraz sanatorium uzdrowiskowe na terenie Augustowa.
Do głównych założeń strategii rozwoju Spółki należy pozyskiwanie klientów komercyjnych na rynku krajowym i zagranicznym (głównie Litwy, Białorusi) oraz rozbudowa bazy sanatoryjnej, noclegowo-żywieniowej oraz zabiegowej. Zwiększenie bazy noclegowo-żywieniowej umożliwi Spółce pozyskiwanie klientów komercyjnych. Budowa nowego pawilonu zabiegowego pozwoli z kolei na zwiększenie ilości miejsc dla kuracjuszy. W przypadku zaprzestania prowadzenia zajazdów w zakresie kwaterowania i żywienia uchodźców, Spółka planuje zmienić przeznaczenie posiadanych obiektów na obiekty hotelowe.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Białystok
Województwo
podlaskie
Strona www
Email
bpus_bialystok@op.pl
Telefon
0-85/653-02-80

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry