Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
BRAK
Kapitał zakładowy
BRAK
Stan prawno-organizacyjny
BRAK

Spółka zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy i modernizacji dróg i ulic z kompleksowym projektowaniem budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Opracowania projektowe dotyczą następujących mediów: kanalizacji deszczowej (odwodnienie ulic), oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci cieplnej, telekomunikacji i elektroenergetyki. W ramach budowy i modernizacji dróg i ulic Spółka opracowuje dokumentację projektową obiektów inżynierskich, takich jak: estakady, wiadukty, kładki i podziemne przejścia dla pieszych, mosty i przepusty, inne obiekty (ekrany dźwiękochłonne, przejścia dla zwierząt, itp.). Na rynku przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem w obszarze branży drogowej w regionie północno-wschodniej Polski Spółka zajmuje jedną z czołowych pozycji. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o. planuje rozbudowę potencjału biura poprzez zatrudnienie nowej kadry inżynierskiej w poszczególnych branżach projektowych.
Spółka posiada majątek w postaci nieruchomości gruntowej, budynku biurowego (8-kondygnacyjny wieżowiec o powierzchni użytkowej ok. 2.500 m2) oraz parterowych budynków gospodarczych w Białymstoku. Powierzchnia użytkowa w biurowcu jest częściowo podnajmowana.
Zlecenia na prace projektowe Spółka pozyskuje w drodze przetargu. Aktualnie w związku z funduszami unijnymi organizowana jest znaczna ilość przetargów na prace projektowe w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg i ulic w Białymstoku oraz miastach powiatowych województwa podlaskiego.
Z uwagi na duże opóźnienia w inwestycjach drogowych i budowy infrastruktury, rynek prac projektowych w najbliższych 5-10 latach będzie charakteryzował się dużym potencjałem rozwoju, tym samym sprzyjać będzie możliwościom pozyskiwania nowych zleceń dla Spółki.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Białystok
Województwo
podlaskie
Strona www
Email
bpbk@sitech.pl
Telefon
0-85/741-51-55

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry