Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
do prywatyzacji
Zatrudnienie
10 - 2016 kw. 3
Kapitał zakładowy
600000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania kontraktami i nadzorem inwestorskim budowy mostów, dróg, budownictwa specjalistycznego, mieszkaniowego i hydrotechnicznego. Zajmuje się także wykonywaniem ekspertyz, dokonywaniem ocen stanu technicznego obiektów budowlanych i opracowaniem analiz technicznych. W uzupełnieniu prowadzonej działalności firma świadczy usługi projektowe. W niewielkim udziale źródłem przychodów jest także najem nieruchomości.
Główny przychód, na poziomie ok. 95%, związany jest z zarządzaniem kontraktami inwestorskimi. PBTK TRAKT działa głównie na rynku regionalnym w województwie zachodniopomorskim, realizując inwestycje na poziomie wymaganym przez krajowe i europejskie standardy realizacji robót budowlanych. Obecnie Spółka realizuje następujące kontrakty:
- kontrakt na zarządzanie i pełnienie nadzoru dla zadania "Budowa drogi S6 na odcinku Kiełpino-Koszalin z terminem realizacji do końca 2020r.
- kontrakt na zarządzanie i pełnienie nadzoru dla zadania "Budowa obwodnicy Wałcza z terminem realizacji do 2019r.
Atuty:
- 34 letnia działalność na rynku zachodniopomorskim
- wysokokwalifikowana, młoda i ambitna kadra pracownicza"

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
1748.52 1443.26 1188.86
EBITDA
-60.64 -107.92 -77.56
Wynik netto
-73.79 -123.78 -87.18

Zdjęcia

  • Zdjęcie nr. 1

Kontakt

Miasto
Szczecin
Województwo
zachodniopomorskie
Email
s.lozowska@trakt.szczecin.pl
Telefon
0914624406

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry