Ministerstwo Skarbu Państwa Informacja o rokowaniach w sprawie dzierżawy Polskiego Domu Wypoczynkowego w Bułgarii, położonego w uzdrowisku św. Konstantyn i Helena /k. Warny. - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o rokowaniach w sprawie dzierżawy Polskiego Domu Wypoczynkowego w Bułgarii, położonego w uzdrowisku św. Konstantyn i Helena /k. Warny.

Minister Skarbu Państwa informuje, że zamierza przeprowadzić rokowania w sprawie dzierżawy Polskiego Domu Wypoczynkowego w Bułgarii, położonego w uzdrowisku św. Konstantyn i Helena /k. Warny.

Rokowania będą ograniczone do grupy podmiotów, które w odpowiedzi na zaproszenie do przesyłania listów intencyjnych w przedmiotowej sprawie, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 15 kwietnia 2016 roku, wyraziły zainteresowanie zagospodarowaniem ww. obiektu.

Udział w rokowaniach jest uzależniony od zaakceptowania zapisów Regulaminu rokowań w sprawie zawarci umowy dzierżawy Polskiego Domu Wypoczynkowego w Bułgarii, którego treść zostanie doręczona zainteresowanym podmiotom, oraz zgłoszenia udziału w rokowaniach z podaniem proponowanych warunków dzierżawy (zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu zgłoszenia).

Rokowania przeprowadzi Komisja powołana przez Ministra Skarbu Państwa. Obsługę Komisji zapewnia Departament Mienia Skarbu Państwa MSP.

Wynik rokowań zostanie ogłoszony na stronie internetowej MSP.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Anna Jopa
Ostatnia zmiana: 19.10.2016 , 20.10.2016 Jacek Romanowicz
do góry