Ministerstwo Skarbu Państwa Zaproszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej

Opublikowane: 07.09.2015

Minister Skarbu Państwa zaprasza Współwłaścicieli nieruchomości położonej w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej, objętej księgą wieczystą KW Nr ZA1H/00003066/2, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1798/145, 1798/147, 1798/73 z obr. 0144 Podgórze

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU SKARBU PAŃSTWA

W WYSOKOŚCI 558/3054 CZĘŚCI WW. NIERUCHOMOŚCI

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

 1. przesłanie do dnia 7 października 2015 r. zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu przeprowadzenia rokowań,
 2. wpłacenie do dnia 7 października 2015 r. zaliczki w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) na rachunek w BGK nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży ukazała się w Kurierze Lubelskim w dniu 22.07.2015 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości upłynął w dniu 2.09.2015 r.

Regulamin przeprowadzenia rokowań i formularz zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa:

http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna

http://bip.msp.gov.pl/bip/mienie-skarbu-panstwa/gospodarowanie-nieruch/ogloszenia/przetargi-i-negocjacje

Informacje dotyczące rokowań można również uzyskać w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa (00 – 522 Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6) w pok. 452 albo pod numerem telefonu: 22 695 83 05 lub  22 695 87 74, w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu, tj. 8:15 – 16:15.

 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #1
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #1
 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #2
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #2
 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #3
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #3
 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #4
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #4
 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #5
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #5
 • Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #6
  Nieruchomość położona w Hrubieszowie przy ul. Kolejowej #6

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Józef Głowacki
Ostatnia zmiana: 07.09.2015
do góry