Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.
Siedziba
Bydgoszcz
Przedmiot działania
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
11898169,78 zł
Kapitał własny
10604194,87 zł
Kapitał zakładowy
4800000 zł
Przychody ze sprzedaży
5341287,4 zł
Wyniki netto
2500718,08 zł
Zatrudnienie
43 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
22.07.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o., Siedziba: Wrocław
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o.
Siedziba: Wrocław
Data zawarcia umowy: 2013.10.01
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
oszacowanie wartości Spółki oraz memorandum informacyjne
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Marta Kulik-Zawadzka
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry