Ministerstwo Skarbu Państwa Podsumowanie przychodów w roku 2009 - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Podsumowanie przychodów w roku 2009

Przychody uzyskane z prywatyzacji w 2009 r. wyniosły 6,97 mld zł brutto. Zawarto 105 umów prywatyzacyjnych, w tym 14 komunalizacyjnych. Przychody uzyskane dla spółek Skarbu Państwa z tytułu ofert publicznych wyniosły 11,53 mld zł, natomiast dywidendy ze spółek Skarbu Państwa 7,84 mld zł. Tym samym przepływy środków finansowych uruchomionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wyniosły w 2009 r. 26,34 mld zł.

Pierwsze półrocze 2009 roku, w reakcji na światowy kryzys finansowy, zostało zdominowane przez znaczne ograniczenie decyzji inwestycyjnych, a doradcy prywatyzacyjni zgodnie sugerowali wstrzymanie najważniejszych projektów do czasu ożywienia rynku. Minister Aleksander Grad podkreślał, że resort skarbu będzie kontynuował politykę prywatyzacji, ale nie za wszelką cenę, a wyłącznie za cenę odpowiadająca faktycznej wartości spółek. Pierwsze półrocze 2009 r. zakończyło się wynikiem 488 mln zł przychodów z prywatyzacji (stan na 30 czerwca 2009 r.).

Pomimo zawirowań na rynkach i wyraźnego spowolnienia światowych gospodarek, Polska przyjęła bardzo wywarzoną politykę ekonomiczną opartą m.in. na założeniu – że lepszą odpowiedzią na kryzys jest prywatyzacja, a nie nacjonalizacja czy podnoszenie podatków. To podejście spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów na ofertę Ministerstwa Skarbu Państwa. Jedna z oznak ożywienia zainteresowania inwestorów pojawiła się już 25 czerwca 2009 r., kiedy to na warszawskim parkiecie zadebiutowała kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” pozyskując z rynku 528 mln zł.

Do końca grudnia 2009 r. zawarto 105 umów prywatyzacyjnych (w tym 14 na nieodpłatne przekazanie akcji samorządom) uzyskując 6,97 mld zł brutto (z uwzględnieniem sprzedaży praw poboru akcji PKO BP S.A. za 1,39 mld zł oraz przychodu od UniCredit na kwotę 300 mln zł w związku z umową opcyjną na akcje Pekao S.A.). Do końca poprzedniego roku zostały zaksięgowane 6,59 mld zł. Jest to prawie 3-krotnie lepszy wynik niż w roku 2008 (2,371 mld zł), ponad 3,5 niż w 2007 (1,947 mld zł) i ponad 11-krotnie niż w 2006 r. (0,621 mld zł)

Potwierdzeniem dobrego wyczucia rynku były m.in. transakcje sprzedaży akcji resztówek na warszawskiej giełdzie. W roku 2009 sprzedano 16 pakietów za kwotę 2,26 mld zł. Ogółem sprzedano 61 resztówek, co jest najlepszym wynikiem w historii. Sukcesem okazały się też oferty publiczne banku PKO S.A. i PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. W odstępie zaledwie dwóch dni (3 i 6 listopada 2009 r.) te dwie spółki Skarbu Państwa pozyskały z giełdy ponad 11 miliardów zł (PKO BP S.A. – 5 125 000 000,00 zł i PGE S.A. – 5 968 810 500,00 zł), co razem z czerwcowym debiutem LW „Bogdanka” przyniosło 11,53 mld zł.

Mając pewność, że żadna ze spółek nie utraci płynności, planowane dochody z dywidend na kwotę 7,1 mld zł zostały zrealizowane w 2009 r. w wysokości 7,84 mld zł, co oznacza wykonanie w 110,4%. Możliwości dywidendowe spółek były znacznie wyższe, jednak w porozumieniu z Ministrem Finansów podjęto decyzję o utrzymaniu dywidend na tym poziomie.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Autor: Maciej Wewiór
Rzecznik Prasowy
Ostatnia zmiana: 06.01.2010 , 29.03.2010 Piotr Koszewski
do góry