Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.05.2009 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.05.2009 r.


  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 6 358 073 000,00 139 876 956,62 2,20
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 2 960 506 000,00 90 857 190,16 3,07
Fundusz Rezerwy Demograficznej (art. 58 ust.2 pkt.2 ustawy o syst.ubez.społ.) 0,00 150 658 934,12 0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00 0,00
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 1 800 000 000,00 70 125 678,82 3,90
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 240 000 000,00 9 350 090,51 3,90
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 240 000 000,00 9 350 090,51 3,90
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 100 244 000,00 42 000,00  
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 301 177 000,00 0,00 0,00
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM (brutto) 12 000 000 000,00 470 260 940,74 3,92
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 11 860 000 000,00 424 782 266,72 3,58
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 140 000 000,00 43 597 973,18 31,14
SPRZEDAŻ MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO LIKWIDACJI PAŃSTWOWYCH JEDN. I SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   1 415 341,74  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   465 359,10  

 

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 01.06.2009 , 01.06.2009 Agnieszka Steindl
do góry