Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 30.04.2009 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 30.04.2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ  30.04.2009r.
  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 6 358 073 000,00 136 091 052,14 2,14
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 2 960 506 000,00 90 635 190,16 3,06
Fundusz Rezerwy Demograficznej (art. 58 ust.2 pkt.2 ustawy o syst.ubez.społ.) 0,00 148 984 725,12 0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00 0,00
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 1 800 000 000,00 69 464 550,45 3,86
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 240 000 000,00 9 261 940,06 3,86
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 240 000 000,00 9 261 940,06 3,86
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 100 244 000,00 42 000,00  
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 301 177 000,00 0,00 0,00
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM (brutto) 12 000 000 000,00 463 741 397,99 3,86
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 11 860 000 000,00 423 155 820,38 3,57
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 140 000 000,00 40 099 765,56 28,64
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   20 158,35  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   465 653,70  

Medatdane

Opublikowane przez: Monika Groszkowska
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 04.05.2009
do góry