Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.03.2009 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 31.03.2009 r.


  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 3 043 452 400,00 293 729 559,87 9,65
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 2 960 506 000,00 16 200 674,24 0,55
Fundusz Rezerwy Demograficznej (40% bez FR) 3 615 797 600,00 0,00 0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00  
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 1 800 000 000,00 57 025 581,34 3,17
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 240 000 000,00 7 603 410,85 3,17
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 240 000 000,00 7 603 410,85 3,17
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 100 244 000,00 42 000,00  
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00  
OGÓŁEM (brutto) 12 000 000 000,00 382 204 637,15 3,19
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 11 860 000 000,00 361 611 446,84 3,05
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 140 000 000,00 20 107 758,60 14,36
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   19 652,13  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   465 779,58  

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 02.04.2009
do góry