Ministerstwo Skarbu Państwa Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 27.02.2009 r. - Przychody z prywatyzacji 2010-1991 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przychody z prywatyzacji 2010-1991

Zestawienie przychodów z prywatyzacji - stan na dzień 27.02.2009 r.

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z PRYWATYZACJI NA DZIEŃ  27.02.2009r.
  PLAN [zł] WYKONANIE [zł] WYKONANIE [%]
Przychody ogółem (netto, po potrąceniach) 6 659 250 000,00 167 545 971,07 2,52
Fundusz Reprywatyzacji (Art.56.1.1. Uokip) 2 960 506 000,00 30 000,00 0,00
Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne SP (Art. 27 ustawy z dnia 08.05.1997r.o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ) 0,00 0,00  
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Art.56.1.2 uokip) 1 800 000 000,00 27 877 785,31 1,55
Fundusz Skarbu Państwa (Art.56.1.3. uokip) 240 000 000,00 3 717 038,04 1,55
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (Art.56.1.4 uokip) 240 000 000,00 3 717 038,04 1,55
Fundusz Pracy (Art.56.3 uokip) 100 244 000,00 42 000,00  
Zwrot do budżetu nadwyżki Funduszu Skarbu Państwa pochodzącej z prywatyzacji (Art.56.4. uokip) 0,00 0,00  
OGÓŁEM (brutto) 12 000 000 000,00 202 929 832,46 1,69
PRYWATYZACJA POŚREDNIA 11 860 000 000,00 184 691 018,77 1,56
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 140 000 000,00 17 753 635,86 12,68
SPRZEDAŻ MAJĄTKU PO LIKWIDACJI SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SP   19 652,13  
POZOSTAŁE PRZYCHODY / ZWROTY   465 525,70  

 

Medatdane

Opublikowane przez: Monika Groszkowska
Autor: Departament Budżetu i Finansów
Ostatnia zmiana: 02.03.2009
do góry